Mexico: Tử nạn thương tâm sau khi liều mình cứu chó cưng

Anh Pablo Fustec đã tử nạn thương tâm khi cố gắng cứu chó cưng. Ảnh: AP.
Anh Pablo Fustec đã tử nạn thương tâm khi cố gắng cứu chó cưng. Ảnh: AP.
Anh Pablo Fustec đã tử nạn thương tâm khi cố gắng cứu chó cưng. Ảnh: AP.
Lên top