Mexico phê duyệt 2 vaccine COVID-19 của Trung Quốc

Mexico phê duyệt 2 loại vaccine COVID-19 của Trung Quốc cho sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP.
Mexico phê duyệt 2 loại vaccine COVID-19 của Trung Quốc cho sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP.
Mexico phê duyệt 2 loại vaccine COVID-19 của Trung Quốc cho sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP.
Lên top