Mexico chao đảo vì trận động đất cực mạnh lần thứ 3 trong tháng 9

Mexico hứng chịu trận động đất cực mạnh thứ 3 trong tháng 9. Ảnh: Reuters
Mexico hứng chịu trận động đất cực mạnh thứ 3 trong tháng 9. Ảnh: Reuters