Mẹo và lịch ngắm mưa sao băng Lyrid tháng Tư

Mưa sao băng Lyrid. Ảnh: AFP
Mưa sao băng Lyrid. Ảnh: AFP
Mưa sao băng Lyrid. Ảnh: AFP
Lên top