Mê sầu riêng, voi Thái Lan hai lần đột nhập cửa hàng để ăn thỏa thích

Chú voi đột nhập cửa hàng 2 lần để ăn sầu riêng. Ảnh: Newtv
Chú voi đột nhập cửa hàng 2 lần để ăn sầu riêng. Ảnh: Newtv
Chú voi đột nhập cửa hàng 2 lần để ăn sầu riêng. Ảnh: Newtv
Lên top