McDonald rối rít xin lỗi khách hàng vì trang trí Halloween phản cảm

Ảnh: Erik Pocock.
Ảnh: Erik Pocock.
Ảnh: Erik Pocock.
Lên top