Máy bay Ukraina cố gắng cầm cự vài phút sau khi trúng tên lửa?

Khoảnh khắc máy bay Ukraina trúng tên lửa Iran. Ảnh: AJ.
Khoảnh khắc máy bay Ukraina trúng tên lửa Iran. Ảnh: AJ.
Khoảnh khắc máy bay Ukraina trúng tên lửa Iran. Ảnh: AJ.
Lên top