Máy bay Ukraina bị không tặc ở Afghanistan

Ukraina sơ tán công dân khỏi Afghanistan. Ảnh: Presidential Press Service
Ukraina sơ tán công dân khỏi Afghanistan. Ảnh: Presidential Press Service
Ukraina sơ tán công dân khỏi Afghanistan. Ảnh: Presidential Press Service
Lên top