Máy bay rơi trúng nhà dân bốc cháy ngùn ngụt

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Mail.
Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Mail.
Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Mail.
Lên top