Máy bay quân sự Pakistan chuyển lô vaccine COVID-19 đầu tiên từ Trung Quốc

Nhân viên đo nhiệt độ học sinh tại một trường học ở Lahore, Pakistan, hôm 1.2 khi chính phủ mở lại các cơ sở giáo dục sau thời gian đóng cửa vì COVID-19. Ảnh: AFP.
Nhân viên đo nhiệt độ học sinh tại một trường học ở Lahore, Pakistan, hôm 1.2 khi chính phủ mở lại các cơ sở giáo dục sau thời gian đóng cửa vì COVID-19. Ảnh: AFP.
Nhân viên đo nhiệt độ học sinh tại một trường học ở Lahore, Pakistan, hôm 1.2 khi chính phủ mở lại các cơ sở giáo dục sau thời gian đóng cửa vì COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top