Máy bay nước ngoài tăng cường do thám biên giới Nga

Trong tuần qua, số máy bay do thám của nước ngoài dọc biên giới Nga tăng gấp 6 lần. Ảnh: Tass
Trong tuần qua, số máy bay do thám của nước ngoài dọc biên giới Nga tăng gấp 6 lần. Ảnh: Tass