Máy bay Nga chạm trán “không an toàn” với tàu Mỹ ở Biển Đen