Máy bay Mỹ cháy rừng rực, toàn bộ hành khách may mắn sống sót

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Mỹ ngày 19.10. Ảnh: Twitter
Hiện trường vụ tai nạn máy bay Mỹ ngày 19.10. Ảnh: Twitter
Hiện trường vụ tai nạn máy bay Mỹ ngày 19.10. Ảnh: Twitter
Lên top