Máy bay mắc kẹt dưới gầm cầu Ấn Độ

Máy bay mắc kẹt ở Ấn Độ. Ảnh chụp màn hình.
Máy bay mắc kẹt ở Ấn Độ. Ảnh chụp màn hình.
Máy bay mắc kẹt ở Ấn Độ. Ảnh chụp màn hình.
Lên top