Máy bay không người lái Iran hiện "lởn vởn" trên các tàu chiến Mỹ "như cơm bữa"

Máy bay không người lái Iran thường xuyên do thám các tàu chiến Mỹ. Ảnh: Sputnik.
Máy bay không người lái Iran thường xuyên do thám các tàu chiến Mỹ. Ảnh: Sputnik.
Máy bay không người lái Iran thường xuyên do thám các tàu chiến Mỹ. Ảnh: Sputnik.
Lên top