Máy bay đâm vào nhà dân, phi công thiệt mạng ở Utah, Mỹ

Hiện trường máy bay đâm vào nhà dân ở thành phố Logan, tiểu bang Utah, Mỹ, tối 26.6. Ảnh: North Park Police Chief
Hiện trường máy bay đâm vào nhà dân ở thành phố Logan, tiểu bang Utah, Mỹ, tối 26.6. Ảnh: North Park Police Chief
Hiện trường máy bay đâm vào nhà dân ở thành phố Logan, tiểu bang Utah, Mỹ, tối 26.6. Ảnh: North Park Police Chief
Lên top