Máy bay chở ứng cử viên phó tổng thống của Donald Trump trượt khỏi đường băng