Máy bay chở hàng trăm kg ma túy bốc cháy dữ dội ở Mexico

Chiếc máy bay bốc cháy tại Mexico bị nghi ngờ chở hàng trăm kg ma túy. Ảnh: Reuters
Chiếc máy bay bốc cháy tại Mexico bị nghi ngờ chở hàng trăm kg ma túy. Ảnh: Reuters
Chiếc máy bay bốc cháy tại Mexico bị nghi ngờ chở hàng trăm kg ma túy. Ảnh: Reuters
Lên top