Máy bay chiến đấu của không quân Indonesia rơi xuống nhà dân

Máy bay chiến đấu của không quân Indonesia rơi xuống nhà dân. Ảnh: Kompas.com
Máy bay chiến đấu của không quân Indonesia rơi xuống nhà dân. Ảnh: Kompas.com
Máy bay chiến đấu của không quân Indonesia rơi xuống nhà dân. Ảnh: Kompas.com
Lên top