Máy bay chạy bằng pin - giai đoạn tiếp theo của giao thông xanh

Liệu máy bay điện có thể thay thế máy bay thông thường trong tương lai? Ảnh chụp màn hình/Howard Lipin/San Diego Union-Tribune.
Liệu máy bay điện có thể thay thế máy bay thông thường trong tương lai? Ảnh chụp màn hình/Howard Lipin/San Diego Union-Tribune.
Liệu máy bay điện có thể thay thế máy bay thông thường trong tương lai? Ảnh chụp màn hình/Howard Lipin/San Diego Union-Tribune.
Lên top