Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Máy bay biến mất khỏi màn hình sau khi hệ thống điều khiển không lưu gặp lỗi