Máy bay Airbus A340 lần đầu tiên hạ cánh xuống Nam Cực

Máy bay Airbus A340 lần đầu tiên hạ cánh xuống Nam Cực. Ảnh: Hi Fly
Máy bay Airbus A340 lần đầu tiên hạ cánh xuống Nam Cực. Ảnh: Hi Fly
Máy bay Airbus A340 lần đầu tiên hạ cánh xuống Nam Cực. Ảnh: Hi Fly
Lên top