Màu sắc đại diện cho toàn bộ vũ trụ có thể là màu gì?

Các nhà khoa học xác định, màu sắc đại diện cho toàn bộ vũ trụ là màu ''cosmic latte''. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học xác định, màu sắc đại diện cho toàn bộ vũ trụ là màu ''cosmic latte''. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học xác định, màu sắc đại diện cho toàn bộ vũ trụ là màu ''cosmic latte''. Ảnh: AFP
Lên top