Mật vụ Mỹ bảo đảm an ninh cho Tổng thống Donald Trump thế nào?

Mật vụ Mỹ luôn đảm bảo an ninh nghiêm ngặt cho Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Mật vụ Mỹ luôn đảm bảo an ninh nghiêm ngặt cho Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Mật vụ Mỹ luôn đảm bảo an ninh nghiêm ngặt cho Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top