Mặt trời, trái đất, siêu trăng giúp cứu tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez

Tàu Ever Given của hãng Evergreen Marine mắc kẹt ở kênh đào Suez được giải cứu thành công hôm 29.3. Ảnh: AFP
Tàu Ever Given của hãng Evergreen Marine mắc kẹt ở kênh đào Suez được giải cứu thành công hôm 29.3. Ảnh: AFP
Tàu Ever Given của hãng Evergreen Marine mắc kẹt ở kênh đào Suez được giải cứu thành công hôm 29.3. Ảnh: AFP
Lên top