Mặt trời phun trào nhật hoa "sáng nhất, nhanh nhất" sượt qua Trái đất

Một vụ phun trào nhật hoa từ Mặt trời quét qua từ quyển của Trái đất trong ngày 1.6. Ảnh: NASA.
Một vụ phun trào nhật hoa từ Mặt trời quét qua từ quyển của Trái đất trong ngày 1.6. Ảnh: NASA.
Một vụ phun trào nhật hoa từ Mặt trời quét qua từ quyển của Trái đất trong ngày 1.6. Ảnh: NASA.
Lên top