Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc nóng gấp 6 lần mặt trời thật

Các nhà khoa học Trung Quốc đang cố gắng tạo ra một "mặt trời nhân tạo" đủ mạnh để khởi động các phản ứng tổng hợp hạt nhân
Các nhà khoa học Trung Quốc đang cố gắng tạo ra một "mặt trời nhân tạo" đủ mạnh để khởi động các phản ứng tổng hợp hạt nhân
Các nhà khoa học Trung Quốc đang cố gắng tạo ra một "mặt trời nhân tạo" đủ mạnh để khởi động các phản ứng tổng hợp hạt nhân
Lên top