"Mặt trời nhân tạo" của Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới

Nhà khoa học nâng cấp cho "nặt trời nhân tạo" EAST  tại Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhà khoa học nâng cấp cho "nặt trời nhân tạo" EAST tại Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhà khoa học nâng cấp cho "nặt trời nhân tạo" EAST tại Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top