Mặt trời đang “ngủ đông”, liệu trái đất có trải qua kỉ băng hà?

Mặt trời như 1 quả cầu lửa tỏa ra lượng nhiệt khổng lồ. Ảnh: AFP.
Mặt trời như 1 quả cầu lửa tỏa ra lượng nhiệt khổng lồ. Ảnh: AFP.
Mặt trời như 1 quả cầu lửa tỏa ra lượng nhiệt khổng lồ. Ảnh: AFP.
Lên top