Mặt trăng và 2 hành tinh lớn nhất Hệ Mặt trời tỏa sáng bầu trời tuần này

Bộ ba Mặt trăng, sao Thổ và sao Mộc trên bầu trời Trái đất tuần này. Ảnh: SkySafari
Bộ ba Mặt trăng, sao Thổ và sao Mộc trên bầu trời Trái đất tuần này. Ảnh: SkySafari
Bộ ba Mặt trăng, sao Thổ và sao Mộc trên bầu trời Trái đất tuần này. Ảnh: SkySafari
Lên top