Mặt trăng lớn nhất của sao Thổ đang tiến vào vũ trụ nhanh hơn 100 lần

Titan, mặt trăng lớn nhất sao Thổ, đang tiến vào vũ trụ nhanh gấp 100 lần so với trước đây. Ảnh: AFP
Titan, mặt trăng lớn nhất sao Thổ, đang tiến vào vũ trụ nhanh gấp 100 lần so với trước đây. Ảnh: AFP
Titan, mặt trăng lớn nhất sao Thổ, đang tiến vào vũ trụ nhanh gấp 100 lần so với trước đây. Ảnh: AFP
Lên top