Mặt nạ cao su hình ông Joe Biden bán chạy ở Nhật Bản

Mặt nạ hình ông Joe Biden. Ảnh: Công ty Ogawa Studios
Mặt nạ hình ông Joe Biden. Ảnh: Công ty Ogawa Studios
Mặt nạ hình ông Joe Biden. Ảnh: Công ty Ogawa Studios
Lên top