Mất mùa do hạn hán ở Châu Âu tăng gấp 3 lần trong 50 năm

Ngũ cốc là loại cây trồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Châu Âu bởi hạn hán. Ảnh: AFP
Ngũ cốc là loại cây trồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Châu Âu bởi hạn hán. Ảnh: AFP
Ngũ cốc là loại cây trồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Châu Âu bởi hạn hán. Ảnh: AFP
Lên top