Mất mạng vì hiếu kỳ xem máy bay cất cánh ở khoảng cách gần

Biển cảnh báo du khách ở Sân bay Quốc tế Công chúa Juliana. Ảnh: CNN
Biển cảnh báo du khách ở Sân bay Quốc tế Công chúa Juliana. Ảnh: CNN