Mất 16 tỉ USD mỗi tuần do COVID-19, kinh tế Đức suy thoái tồi tệ

Công nhân nhà máy lắp ráp xe Volkswagen ở Wolfsburg, Đức, ngày 27.4.2020. Ảnh: AFP
Công nhân nhà máy lắp ráp xe Volkswagen ở Wolfsburg, Đức, ngày 27.4.2020. Ảnh: AFP
Công nhân nhà máy lắp ráp xe Volkswagen ở Wolfsburg, Đức, ngày 27.4.2020. Ảnh: AFP
Lên top