Massage Thái trở thành di sản văn hoá phi vật thể UNESCO

Một buổi dạy massage Thái tại chùa Wat Pho. Ảnh: AFP
Một buổi dạy massage Thái tại chùa Wat Pho. Ảnh: AFP
Một buổi dạy massage Thái tại chùa Wat Pho. Ảnh: AFP
Lên top