Mark Zuckerberg lên tiếng sau sự cố Facebook sập toàn cầu

Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg lên tiếng sau sự cố Facebook sập toàn cầu. Ảnh: AFP
Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg lên tiếng sau sự cố Facebook sập toàn cầu. Ảnh: AFP
Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg lên tiếng sau sự cố Facebook sập toàn cầu. Ảnh: AFP
Lên top