Mảnh vỡ tên lửa SpaceX rơi xuống trang trại ở bang Washington

Mảnh vỡ tên lửa SpaceX thắp sáng bầu trời ở Vancouver, bang Washington, Mỹ. Ảnh: Roman Puzhlyakov,
Mảnh vỡ tên lửa SpaceX thắp sáng bầu trời ở Vancouver, bang Washington, Mỹ. Ảnh: Roman Puzhlyakov,
Mảnh vỡ tên lửa SpaceX thắp sáng bầu trời ở Vancouver, bang Washington, Mỹ. Ảnh: Roman Puzhlyakov,
Lên top