Mảnh vỡ không gian do tên lửa chống vệ tinh của Nga qua kính viễn vọng

Vệ tinh Cosmos-1408 trước và sau màn phóng tên lửa chống vệ tinh của Nga ngày 15.11. Ảnh: Numerica
Vệ tinh Cosmos-1408 trước và sau màn phóng tên lửa chống vệ tinh của Nga ngày 15.11. Ảnh: Numerica
Vệ tinh Cosmos-1408 trước và sau màn phóng tên lửa chống vệ tinh của Nga ngày 15.11. Ảnh: Numerica
Lên top