Manh mối về sự sống ngoài Trái đất từ vi sinh vật ăn đá ở hồ băng Nam Cực

Hồ Whillans ngầm dưới lớp băng ở Nam Cực chứa đầy các vi sinh vật giúp cung cấp manh mối về cách sự sống ngoài Trái đất phát triển. Ảnh: Đại học Bristol
Hồ Whillans ngầm dưới lớp băng ở Nam Cực chứa đầy các vi sinh vật giúp cung cấp manh mối về cách sự sống ngoài Trái đất phát triển. Ảnh: Đại học Bristol
Hồ Whillans ngầm dưới lớp băng ở Nam Cực chứa đầy các vi sinh vật giúp cung cấp manh mối về cách sự sống ngoài Trái đất phát triển. Ảnh: Đại học Bristol
Lên top