Mạng lưới kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới đang được xây dựng

Hình ảnh minh họa mạng lưới kính thiên văn vô tuyến. Ảnh: Tổ chức SKA (SKAO)
Hình ảnh minh họa mạng lưới kính thiên văn vô tuyến. Ảnh: Tổ chức SKA (SKAO)
Hình ảnh minh họa mạng lưới kính thiên văn vô tuyến. Ảnh: Tổ chức SKA (SKAO)
Lên top