Mãn nhãn cảnh Nga phóng module mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Nga phóng module mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA TV
Nga phóng module mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA TV
Nga phóng module mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA TV
Lên top