Malaysia xem COVID-19 là bệnh đặc hữu từ tháng 10

Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Malaysia. Ảnh: AFP
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Malaysia. Ảnh: AFP
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Malaysia. Ảnh: AFP
Lên top