Malaysia triệu Đại sứ Trung Quốc vụ 16 máy bay xâm nhập không phận

Malaysia nói máy bay Xian Y-20 của Trung Quốc xâm nhập không phận Malaysia. Ảnh: Không quân Malaysia
Malaysia nói máy bay Xian Y-20 của Trung Quốc xâm nhập không phận Malaysia. Ảnh: Không quân Malaysia
Malaysia nói máy bay Xian Y-20 của Trung Quốc xâm nhập không phận Malaysia. Ảnh: Không quân Malaysia
Lên top