Malaysia triển khai phun khử trùng trên toàn quốc để kiềm chế dịch COVID-19

Các nhân viên phun khử trùng tại Kuala Lumpur, Malaysia hôm 30.3. Ảnh: Straits Times/AFP.
Các nhân viên phun khử trùng tại Kuala Lumpur, Malaysia hôm 30.3. Ảnh: Straits Times/AFP.
Các nhân viên phun khử trùng tại Kuala Lumpur, Malaysia hôm 30.3. Ảnh: Straits Times/AFP.
Lên top