Malaysia thời kỳ chuyển tiếp: Tìm kiếm hợp tác dựa trên lợi ích thực tế

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Reuters
Lên top