Malaysia sử dụng máy bay không người lái để kiểm soát COVID-19

Các máy bay không người lái có thể đo nhiệt độ của con người khi đang bay cao tới 20m so với mặt đất. Ảnh: Malaysia Police
Các máy bay không người lái có thể đo nhiệt độ của con người khi đang bay cao tới 20m so với mặt đất. Ảnh: Malaysia Police
Các máy bay không người lái có thể đo nhiệt độ của con người khi đang bay cao tới 20m so với mặt đất. Ảnh: Malaysia Police
Lên top