Malaysia phong tỏa toàn quốc để đối phó đại dịch COVID-19

Khung cảnh vắng lặng ở Malaysia ngày 13.1.2021, một ngày sau khi chính quyền Malaysia áp đặt các hạn chế đi lại. Ảnh: AFP
Khung cảnh vắng lặng ở Malaysia ngày 13.1.2021, một ngày sau khi chính quyền Malaysia áp đặt các hạn chế đi lại. Ảnh: AFP
Khung cảnh vắng lặng ở Malaysia ngày 13.1.2021, một ngày sau khi chính quyền Malaysia áp đặt các hạn chế đi lại. Ảnh: AFP
Lên top