Malaysia gửi công hàm bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Tàu khoan thăm dò West Capella của Malaysia. Ảnh: Marinetrafffic.com.
Tàu khoan thăm dò West Capella của Malaysia. Ảnh: Marinetrafffic.com.
Tàu khoan thăm dò West Capella của Malaysia. Ảnh: Marinetrafffic.com.
Lên top