Malaysia đưa ra lời khuyên tránh xung đột gia đình trong kỳ phong toả

Áp phích kêu gọi phụ nữ hãy ăn mặc đẹp và trang điểm khi làm việc ở nhà. Ảnh: KPWKM/Facebook
Áp phích kêu gọi phụ nữ hãy ăn mặc đẹp và trang điểm khi làm việc ở nhà. Ảnh: KPWKM/Facebook
Áp phích kêu gọi phụ nữ hãy ăn mặc đẹp và trang điểm khi làm việc ở nhà. Ảnh: KPWKM/Facebook
Lên top